YARDIM DÖKÜMANI

>> PIN uygulaması yardım dökümanını indirmek için tıklayınız

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

>>  Plan İşlem Numarası (PİN) nedir?

>>  PİN alınması zorunlu mudur?

>>  PİN ne zaman alınmalıdır?

>>  PİN alınmasının ardından yapılması gereken başka bir işlem var mıdır?

>>  PİN plan üzerinde yer almalı mıdır, yazışmalarda kullanılacak mıdır?

>>  PİN, yerel idarelerde hangi birim tarafından alınmalıdır?

>>  PİN; Büyükşehir olan illerde, büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından mı yoksa büyükşehir belediyesi tarafından mı alınmalıdır?

>>  PİN, hangi tür planlar için alınmalıdır?

>>  Yürürlükteki planlar için de PİN alınmalı mıdır?

>>  PİN; planların revizyonu, ilavesi veya değişikliklerinde de alınmalı mıdır?

>>  Mekânsal planların sayısal verileri PİN uygulamasına nasıl yüklenecektir?

>>  PİN uygulamasını kullanabilmek için gereken yazılım ve donanım nedir?

>>  PİN uygulamasına nasıl giriş yapılır?

>>  Kuruma ait kullanıcı adı ve şifre yoksa nasıl alınır?

>>  Kullanıcı adı ve şifre unutulursa ne yapılmalıdır?

>>  PİN uygulamasına kuruma ait kullanıcı adı ve şifre ile kurumda sadece bir kişi mi giriş yapabilir? Kurumda aynı anda birden fazla kişi kullanabilir mi?

>>  PİN uygulamasına ilk girişte şifre değiştirilmeli midir?

 

KULLANIM VİDEOLARI

>>  Yeni bir plan için plan işlem numarası (PİN) nasıl alınır?

>>  PİN almış bir planın onay durumu “onaylandı” olarak nasıl değiştirilir?

>>  PİN almış bir planın onay durumu “kesinleşti” olarak nasıl değiştirilir?

>>  Plan revizyonu, ilavesi veya değişiklikleri için PİN nasıl alınır?

>>  Yürürlükteki (mevcut) bir plana plan işlem numarası (PİN) nasıl alınır?

 

 

 

 

 

Plan İşlem Numarası (PİN) nedir?

İdarelerce yapılan yaptırılan ve onaylanan mekansal planların Bakanlığımızca incelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla her tür ve ölçekteki mekansal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon ilave ve değişikliklere yönelik Bakanlığımızca verilen numaradır.

Başa dön

 

PİN alınması zorunlu mudur?

Bakanlığımızın 2013/41 sayılı Genelgesi gereğince; 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren PİN alınması zorunlu olup, numara alınmadan onaylanan planlar askıya çıkarılamayacak ve kesinleşip yürürlüğe giremeyecektir.

Başa dön

 

PİN ne zaman alınmalıdır?

Bakanlığımızın 2013/41 sayılı Genelgesi uyarınca planların ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmasından önce PİN alınmalıdır. Bu sebeple; bakanlık düzeyindeki kurumlarda bakan onayına sunulmadan önce, büyükşehir ilçe belediyelerinde belediye meclisine sunulmadan önce, belediyelerde belediye meclisine sunulmadan önce, il özel idarelerinde ise il genel meclisine sunulmadan önce PİN alınmalıdır.

Başa dön

 

PİN alınmasının ardından yapılması gereken başka bir işlem var mıdır?

Planların karar almaya yetkili mercilerce (belediye meclisi, il genel meclisi ve ya bakanlık makamı) onaylanmasından önce sisteme girilerek alınan PİN; yetkili makam tarafından onaylanınca veya iptal edilince sistemden “Onay Durumu” kutucuğu güncellenir. Ayrıca onaylanan planların askıya çıkarak kesinleşmesinin ardından da sistemde yer alan “Onay Durumu” kutucuğu güncellenmelidir.

Başa dön

 

PİN plan üzerinde yer almalı mıdır, yazışmalarda kullanılacak mıdır?

Sistemden alınan PİN, onay kararında yer almalı (meclis kararı veya Bakan oluru); her bir plan paftası üzerine de yazılmalıdır. Ayrıca, PİN planla ilgili yapılacak tüm yazışmalarda da kullanılmalıdır.

Başa dön

 

PİN, yerel idarelerde hangi birim tarafından alınmalıdır?

Yerel idarelerin organizasyon yapıları büyüklük ve düzeyine göre farklılıklar arz etmektedir.  Bu sebeple farklı yerel idarelerde farklı birimler tarafından alınabilir. PİN’in hangi birim tarafından alınacağına karar verecek olan yerel idarelerdir.

Başa dön

 

PİN; Büyükşehir olan illerde, büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından mı yoksa büyükşehir belediyesi tarafından mı alınmalıdır?

PİN; büyükşehir olan illerde, büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından alınır, ardından büyükşehir belediyesi tarafından süreç devam ettirilerek sonlandırılır.

Başa dön

 

PİN, hangi tür planlar için alınmalıdır?

Her tür ve ölçekteki mekansal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikler için PİN alınmalıdır. PİN uygulamasında kullanıcılar için yetkileri dâhilindeki plan türleri seçilebilmektedir.

Başa dön

 

Yürürlükteki planlar için de PİN alınmalı mıdır?

Yürürlükteki planlar için de PİN alınmalıdır. Ayrıca yürürlükteki plan üzerinde yapılan revizyon, ilave ve değişikliklere numara alabilmek için de yürürlükteki planlara PİN alınması gereklidir.  

Başa dön

 

PİN; planların revizyonu, ilavesi veya değişikliklerinde de alınmalı mıdır?

Evet. Yürürlükteki plan üzerinde yapılan revizyon, ilave ve değişiklikler için de PİN alınmalıdır.

Başa dön

 

Mekânsal planların sayısal verileri PİN uygulamasına nasıl yüklenecektir?

PİN uygulaması, mekânsal planlara numara verme amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Mekânsal planların; üst bilgileri uygulamaya girilerek numara alınmakta, sayısal verileri ise PİN uygulaması kullanılarak sisteme yüklenmemektedir. Ancak PİN uygulaması Bakanlığımızın Mekânsal Veri Arşiv Sistemi ile bütünleşik olarak çalışmaktadır. Bakanlığımızın 2013/17 sayılı Genelgesi uyarınca kesinleşen her tür ve ölçekteki planlar ile plana ilişkin diğer veriler en fazla 15 gün içerisinde Bakanlığımız adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne iletilmekte ve  İl Müdürlükleri tarafından Mekânsal Veri Arşiv Sistemine yüklenmektedir.

Başa dön

 

PİN uygulamasını kullanabilmek için gereken yazılım ve donanım nedir?

PİN uygulaması, web tabanlı bir uygulama olup internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan erişip kullanılabilir.  Özel bir yazılım veya donanım gerektirmemektedir.

Başa dön

 

PİN uygulamasına nasıl giriş yapılır?

PİN uygulamasına; Bakanlığımız internet sayfasından  (www.csb.gov.tr) “Uygulamalar” sekmesinin altındaki “Plan İşlem Numarası (PİN)” bağlantısından veya http://pin.csb.gov.tr/csb/DefaultInitial.aspx internet adresinden kuruma ait kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

Başa dön

 

Kuruma ait kullanıcı adı ve şifre yoksa nasıl alınır?

Kullanıcı adı ve şifreler; kurumların Bakanlığımıza bildirmiş olduğu e-posta adreslerine iletilmiştir.  Ancak kurum tarafından e-posta adresi bildirilmemesi veya başka bir sebeple kuruma şifre ulaşmaması durumunda; kurum tarafından kullanıcı adı ve şifre talebi ile kurumda görevlendirilen bir kişiye ait iletişim bilgilerini (adı,soyadı,telefon, e-posta) içeren resmi yazının pin@csb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi halinde kullanıcı adı ve şifre bildirilen e-posta adresine iletilecektir.

Başa dön

 

Kullanıcı adı ve şifre unutulursa ne yapılmalıdır?

Kullanıcı adı ve/veya şifre unutulması durumunda; kurum tarafından kullanıcı adı ve/veya şifrenin yenilenmesine ilişkin talep ile kurumda görevlendirilen bir kişiye ait iletişim bilgilerini (adı,soyadı,telefon, e-posta) içeren resmi yazının pin@csb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi halinde kullanıcı adı ve/veya şifre yenilenerek bildirilen    e-posta adresine iletilecektir.

Başa dön

 

PİN uygulamasına kuruma ait kullanıcı adı ve şifre ile kurumda sadece bir kişi mi giriş yapabilir? Kurumda aynı anda birden fazla kişi kullanabilir mi?

PİN uygulamasını, kurumda birden çok kişi aynı anda kurumlara iletilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak kullanabilir. Ancak giriş yapılırken açılan mevcut oturumu açık veya kapalı tutma ile ilgili uyarı dikkate alınmalıdır.

Başa dön

 

PİN uygulamasına ilk girişte şifre değiştirilmeli midir?

Güvenlik açısından ilk girişte şifre değiştirilmelidir. Ancak kurumda birden çok kişi uygulamayı kullanacak ise değiştirilen şifre diğer kullanıcılar ile paylaşılmalıdır.

Başa dön